Nauczyciele

Treść


Dyrektor:            mgr Izabela Zaczyk

Z-ca dyrektora:  mgr Bożena Poręba


Wychowawcy:

1 A

mgr Magdalena Potoniec/ mgr Urszula Ząber

1 B

mgr Bernadeta Kłębczyk

2 A

mgr Lucyna Jędrzejczyk

2 B

mgr Beata Dąbrowska

3 A

mgr Krystyna Skrzypiec

3 B

mgr Agata Ptak

4 A

mgr Beata Tomasiak

4 B

mgr Marta Jeziak

5 A

mgr Sławomir Poremba

5 B

mgr Renata Kmak

6 A

mgr Beata Filipowicz

6 B

mgr Mirosława Czechowska

7 A

mgr Barbara Bobrowska

7 B

mgr Renata Ślipek

8 A

mgr Alina Sułkowska

8 B

mgr Monika Anna Sekuła

 

Pedagog/psycholog

mgr Grażyna Dąbrowska

mgra Magdalena Górska

Biblioteka mgr Monika Kłębczyk

Logopedia

mgr Lidia Rzeszuto

Przedszkole

mgr Renata Baran

mgr Jolanta Kędra

mgr Kinga Kościółek

mgr Paulina Ogórek

mgr Ewa Rola

mgr Marta Homoncik

mgr Lidia Rzeszuto

Oddział przedszkolny

mgr Urszula Dobosz

mgr Angelika Ptak

Religia

ks. Hieronim Kosiarski

ks. Krzysztof Trzepacz

mgr Katarzyna Popiela

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Lucyna Jędrzejczyk

mgr Beata Dąbrowska

mgr Krystyna Skrzypiec

mgr Agata Ptak

mgr Bernadetta Kłębczyk

mgr Magdalena Potoniec

 

Język polski

 

mgr Izabela Zaczyk

mgr Alina Sułkowska

mgr Renata Ślipek

Język angielski

mgr Mirosława Czechowska

mgr Monika Anna Sekuła

 Język niemiecki

mgr Monika Sekuła

Muzyka

mgr Marta Jeziak

mgr Katarzyna Popiela

 Plastyka

mgr Marta Jeziak

mgr Katarzyna Popiela

 Historia

mgr Beata Filipowicz

mgr Renata Ślipek

 Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Filipowicz

 Przyroda/biologia

mgr Elżbieta Basiaga

 Geografia

mgr Monika Sekuła

 Chemia

mgr Alina Szura

 Fizyka

mgr Małgorzata Poręba

 Matematyka

mgr Bożena Poręba

mgr Renata Kmak

mgr Magdalena Zielińska

 Informatyka

mgr Magdalena Zielińska

mgr Barbara Bobrowska

Technika

mgr Elżbieta Basiaga

mgr Marta Jeziak

 

Wychowanie fizyczne

 

mgr Beata Tomasiak

mgr Barbara Bobrowska

mgr Sławomir Poremba

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Filipowicz

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Beata Tomasiak

Doradztwo zawodowe

mgr Grażyna Dąbrowska