Informacja - Dystrybucja JODKU POTASU dla mieszkańców

Treść

Szanowni Mieszkańcy,

zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z rozmieszczeniem Punktów Wydawania Preparatu Jodowego /PWPJ/ w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Kamionka Wielka.

Przyjęte założenia mają charakter prewencyjny, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat. Niemniej, jeśli dojdzie do ww. zdarzenia, będzie ono komunikowane w mediach lokalnych z określeniem rozpoczęcia terminu wydawania preparatów jodowych dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka.

Z powazaniem

Wój Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek

 

Punkty Wydawania Preparatu Jodowego na terenie Gminy Kamionka Wielka

l.p.

Punkty Wydawania Preparatu Jodowego

Adres punktu

Odbiorcy preparatów jodowych

 

1

Szkoła Podstawowa w Boguszy

Bogusza 13

33-334 Kamionka Wielka

mieszkańcy miejscowości: BOGUSZA

 

2

Szkoła Podstawowa w Jamnicy

Jamnica 182

33-300 Nowy Sącz

mieszkańcy miejscowości: JAMNICA i KAMIONKA MAŁA

 

3

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamionce Wielkiej

33-334 Kamionka Wielka 154

mieszkańcy przysiółków: GŁODÓWKA, ZAGRODA, POPIELÓWKA, GÓRY NAD STACJĄ, KOSÓWKA, DWORSKIE, PLEBAŃSKIE, GÓRY PLEBAŃSKIE, ŚWIGUTÓWKA, CENTRUM, NAD STACJĄ, POD STACJĄ, BANIA, RACHELÓWKA, POD LIPĄ, JONÓWKA, TACAŁÓWKA, BASIAGÓWKA, PTAKÓWKA, PORĘBÓWKA, BAŃCERÓWKA, POD BRZEGIEM, DZIOŁEK

 

4

Szkołą Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej

33-334 Kamionka Wielka 162

mieszkańcy przysiółków: KORCZAGÓWKA, RAJ, ĆWIERĆ, GÓRY RACHELOWSKIE, KRÓLÓWKA, MORAŃSKÓWKA, ZARĄBEK, KONIEC WSI, ZIOBROSKÓWKA, HOMONTÓWKA, KOWALIKÓWKA, WĘGRZYNÓWKA, KRAWCÓWKA, SAPAŁÓWKA, TROJANÓWKA, SURMÓWKA, ŻAKÓWKA, MALCZAKÓWKA, KOCEMBÓWKA, FYDÓWKA, NIWY, CEMPÓWKA

 

5

Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej

Królowa Górna 16

33-334 Kamionka Wielka

mieszkańcy miejscowości: KRÓLOWA GÓRNA

 

6

Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej

Królowa Polska 1

33-334 Kamionka Wielka

mieszkańcy miejscowości: KRÓLOWA POLSKA I MSZALNICA ZAGÓRA

 

7

Szkoła Podstawowa w Mszalnicy

Mszalnica 127

33-334 Kamionka Wielka

mieszkańcy miejscowości: MSZALNICA

 

8

Szkoła Podstawowa w Mystkowie

Mystków 208

33-334 Kamionka Wielka

mieszkańcy miejscowości: MYSTKÓW

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

  • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg - ¼ tabletki
  • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg - ½ tabletki
  • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg - 1 tabletka
  • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg - 2 tabletki
  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg - 2 tabletki