Konsultacje dla uczniów i rodziców

Treść

LP

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Dzień i godz. zajęć

1

 Izabela Zaczyk

konsultacje dla uczniów szczególnie uzdolnionych lub mających trudności w nauce (kl. 7b)

środa

13.50-14.35

2

Bożena Poręba

Konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce

(kl. 5b, 7a, 7b)

czwartek

13.50-14.35

3

Monika Sekuła

Konsultacje dla uczniów klas siódmych i ósmych.

poniedziałek

13:50-14:50

4

Krystyna Skrzypiec

Konsultacje dla uczniów klasy pierwszej

piątek

7.30-8.15

5

Renata Kmak

Konsultacje dla uczniów uzdolnionych matematycznie lub mających trudności w nauce (kl. 4a, 6a, 6b)

zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki dla 8b

czwartek 
13.00-13.45

13.50-14.35

6

Renata Ślipek

Przedegzaminacyjne konsultacje dla uczniów klasy 8a

czwartek

13.00-13.45

7

Elżbieta Basiaga

Konsultacje dla uczniów uzdolnionych lub mających trudności w nauce (kl.4a,4b,5b, 6a, 6b)

wtorek

13.00 - 13.45

8

Grażyna Dąbrowska

Konsultacje dla uczniów szkoły potrzebujących wsparcia psychologicznego.

poniedziałek

7.50 – 8.50

9

Ewa Rola

Konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

czwartek

14.00- 14.45

10

Monika Anna Sekuła

Konsultacje dla uczniów uzdolnionych lub mających trudności w nauce (klasy 4 i 6)

wtorek

13.00 - 13.45

11

Beata Tomasiak

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne  

 (zbiórki drużyny harcerskiej)

środa

15.00 - 16.30

12

Magdalena Górska

Konsultacje dla uczniów szkoły potrzebujących wsparcia psychologicznego 

środa

12.00 - 13:00

13

Kinga Kościółek

Konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

piątek

12.00 - 13.00

14

Lucyna Jędrzejczyk

Konsultacje dla uczniów klasy 3a.

Zajęcia z uczniami mającymi trudności w nauce.

wtorek

12.00 - 12:45

15

Jolanta Kędra

Konsultacje dla uczniów i rodziców.

czwartek

9.15-10.00

16

Bernadeta Kłębczyk

Konsultacje dla uczniów klasy 2b.

wtorek

7.30-8.15

17

Beata Filipowicz

Konsultacje dla uczniów uzdolnionych lub mających trudności w nauce (kl.4-8)

wtorek

13.50-14.45

18

Alina Szura

Konsultacje dla uczniów klas 7 i 8

środa

7:20-8:20

19

Małgorzata Poręba

Konsultacje dla uczniów klas 7 i 8

wtorek

14.40 - 15. 25

20

Urszula Dobosz

Konsultacje dla rodziców oddziału przedszkolnego “0B”

wtorek

07.15 - 08.00

21

Agata Ptak

Konsultacje dla rodziców oddziału przedszkolnego “0A”

wtorek

07.00 - 8.00

22.

Angelika Ptak

Konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

czwartek

13.00- 13.45

23.

Ewa Mamak

Dyżur do dyspozycji rodziców

poniedziałek

11.15 - 12.15

24.

Katarzyna Popiela

Konsultacje dla rodziców i uczniów

czwartek

9.40-10.25

25.

Barbara Bobrowska

Konsultacje dla uczniów i rodziców

środa

11.15-12.00

26.

Paulina Ogórek 

Konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

wtorek

11.15 - 12.00

27.

Ks. Damian Jarek

Koło biblijne

czwartek

13.00 - 13.45

28.

Beata Dąbrowska

Konsultacje dla uczniów klasy 3b.

Zajęcia z uczniami mającymi trudności w nauce.

poniedziałek

12.10 - 12.55

29.

Anna Bąk

Konsultacje dla rodziców oddziału przedszkolnego 0C

poniedziałek

11:45-12:30

30.

Aneta Kaleta

Konsultacje dla rodziców oddziału przedszkolnego 0C

czwartek

12:15-13:00

31.

Marta Jeziak

Konsultacje dla rodziców dzieci kl. 5b i zajęć logopedycznych

wtorek

13.00-13.45

32.

Monika Kłębczyk

Koło biblioteczne / Klub czytelniczy.

poniedziałek

13.30-14.30

33.

Urszula Ząber -Poręba

Kółko matematyczne – kl. 2a

poniedziałek

11.15 -12.00

34.

Mirosława Czechowska

Konsultacje dla przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego

wtorek

7:30 - 8:15

35.

Sławomir Poremba

Zajęcia sportowe

poniedziałek

15.30-16.15

36.

Alina Sułkowska

Konsultacje z języka polskiego dla uczniów kl. 4a, 4b, 6a i 7a

piątek

13.00-13.45

37.

Krzysztof Trzepacz

Konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów

wtorek

12.10 – 12.55

38.

Magdalena Zielińska

Gry i zabawy logiczne

środa

14.00 - 14.45

39 Alicja Krzyżak Konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów

poniedziałek

7.30 - 8.15

40 Katarzyna Woźniak Konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów

poniedziałek

13.00 - 13.45