PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Treść

Komplet urządzeń: miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED został przekazany przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji zintegrowanego projektu LIFE pn."Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla wojeództwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Uniii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodej.

Więcej :https://czystepowietrze.gov.pl/