„W magicznym świecie pszczół” - konkurs plastyczny

Treść

Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału  w konkursie plastycznym

pt. „W magicznym świecie pszczół”.

Organizatorem wewnątrzprzedszkolnego konkursu jest Przedszkole z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej. 

Cele konkursu:

 • rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych);
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody
 • dostrzeganie znaczenia pszczół w naszym życiu

Zasady konkursu:

 • Czas trwania konkursu: od 26.04.2024 r. do 17.05.2024 r.
 • Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej.
   

Wymagania techniczne:

 • Każde dziecko może dostarczyć jedną pracę wykonaną wspólnie z rodzicami;
 • Technika dowolna
 • Format pracy: A4, płaska lub przestrzenna
 • Metryczka

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zwierającą:

 • imię i nazwisko dziecka – autora pracy,
 • wiek dziecka – autora pracy,
 • grupę, do której uczęszcza dziecko – autor pracy

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,
 • estetyka i staranność wykonania,
 • samodzielność wykonania pracy.

Komisja konkursowa:

Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną przez organizatorów Komisję Konkursową.

Nagrody:

W konkursie przewidziano nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia dla uczestników

 • Termin składania prac: 17.04.2024 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia: 22.05.2024 r.
   

Uwagi końcowe:

Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku szkoły.

Regulamin konkursu można znaleźć na tablicach grup przedszkolnych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami.

Organizatorzy: Paulina Bednarek, Justyna Gaborek, Dorota Zawiłowicz-Oracz