Nauczyciele

Treść


Dyrektor:            mgr Izabela Zaczyk

Z-ca dyrektora:  mgr Bożena Poręba


Wychowawcy  2023/2024:

 

Lp.

Lokalizacja

Klasa

wychowawca

Numer sali

1.

parter

przedszkole

E. Rola/ P. Bednarek/

J. Kędra

 

2.

 

6a

Beata Tomasiak

s. 9

3.

 

8a

Beata Filipowicz

s. 11

4.

 

5a

Monika Sekuła

s. 117

5.

 

0b

Paulina Ogórek

s. 132

6.

I piętro

2a

Krystyna Skrzypiec

s. 20

7.

 

0a

Urszula Dobosz

s. 22

8.

 

1b

Lucyna Jędrzejczyk

s. 23

9.

 

3b

Bernadeta Kłębczyk

s. 24

10.

 

1a

Agata Ptak

s. 25

11.

 

3a

Beata Dąbrowska

s. 26

12.

 

7a

Alina Sułkowska

s. 206

13.

 

5b

Elżbieta Basiaga

s. 207

14.

 

7b

Renata Kmak

s. 208

15.

 

8b

Mirosława Czechowska

s. 209

16.

II piętro

6b

Marta Jeziak

s. 306

17.

 

4b

Renata Ślipek

s. 308

18.

 

4a

Alicja Krzyżak

s. 312

 

Pedagog/psycholog

mgr Grażyna Dąbrowska

mgr Magdalena Górska

Biblioteka mgr Monika Kłębczyk

Logopedia

mgr Marta Jeziak

Przedszkole

mgr Kinga Kościółek

mgrLidia Rzeszuto

mgr Ewa Rola

mgr Paulina Bednarek

mgr Jolanta Kędra

mgr Zawiłowicz Dorota

Oddział przedszkolny

mgr Urszula Dobosz

mgr Paulina Ogórek

mgr Magdalena Zielińska

Religia

ks. mgr Damian Jarek

mgr Katarzyna Popiela

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Agata Ptak

mgr Lucyna Jędrzejczyk

mgr Beata Dąbrowska

mgr Krystyna Skrzypiec / mgr Angelika Ptak

mgr Bernadetta Kłębczyk

 

Język polski

 

mgr Izabela Zaczyk

mgr Alina Sułkowska

mgr Renata Ślipek

mgr Jolanta Kędra

mgr Sara Ząber

Język angielski

mgr Mirosława Czechowska

mgr Monika Anna Sekuła

mgr Katarzyna Woźniak

mgr Kamila Adamowicz

 Język niemiecki

mgr Monika Sekuła

Muzyka

mgr Marta Jeziak

mgr Katarzyna Popiela

 Plastyka

mgr Marta Jeziak

mgr Katarzyna Popiela

 Historia

mgr Beata Filipowicz

mgr Renata Ślipek

 Wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Filipowicz

 Przyroda/biologia

mgr Elżbieta Basiaga

 Geografia

mgr Monika Sekuła

 Chemia

mgr Joanna Kotecka

 Fizyka

mgr Alicja Krzyżak

 Matematyka

mgr Bożena Poręba

mgr Renata Kmak

mgr Alicja Krzyżak

 Informatyka

mgr Alicja Krzyżak

mgr Barbara Bobrowska

Technika

mgr Elżbieta Basiaga

 

Wychowanie fizyczne

 

mgr Beata Tomasiak

mgr Barbara Bobrowska

mgr Dawid Bomba

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Filipowicz

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Beata Tomasiak

Doradztwo zawodowe

mgr Grażyna Dąbrowska