AKTUALNOŚCI 2021/2022

Treść

   Nasza szkoła i biblioteka szkolna bierze udział! Tegoroczna kampania społeczna  „Cała Polska czyta dzieciom” odbywa się pod hasłem „Klimat dla polskich autorów”, co oznacza, że przedstawiamy twórczość rodzimych pisarzy. XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, odbywać się będzie w dniach 28 maja – 4 czerwca 2022. „Polscy autorzy dla klimatu”. O co chodzi? O pokazanie, co polscy autorzy piszą i jak nas mobilizują do walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska. 

Ale nie tylko o tak rozumiany klimat chodzi. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie i obecnością setek tysięcy ukraińskich dzieci w Polsce, w tym roku zainaugurujemy Tydzień Czytania Dzieciom, wspólnie czytając „Lokomotywę” Juliana Tuwima po polsku i po ukraińsku (27 maja 2022 r.).

1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, Fundacja organizuje spotkanie dla dzieci polskich i ukraińskich ze znanym autorem Łukaszem Wierzbickim, którego książka „Afryka Kazika” została niedawno przetłumaczona na język ukraiński. Wydarzenie będzie streamingowane na FB, umożliwiając uczestnictwo online szerokiej grupie odbiorców z całego kraju, w tym placówkom oświatowym i bibliotekom.

Ramowy Program działań będzie na drzwiach biblioteki szkolnej.

 

ZAPRASZAM JUŻ DZIŚ!

 

Nauczyciel bibliotekarz

M. Kłębczyk