Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Udział w projekcie "Każde dziecko jest zdolne"

Udział w projekcie

Treść

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie Każde dziecko jest zdolne.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia uczniom zdolnym na I i II etapie edukacyjnym, adekwatnie do poziomu ich predyspozycji i możliwości.

Projekt ma się przyczynić do podniesienia motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienia poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowania kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów.

Zakres zadań obejmuje m. in. diagnozy uzdolnień, wsparcia dla uczniów, szkoleń rad pedagogicznych oraz rodziców. Na zakończenie roku szkolnego zorganizowany będzie konkurs międzyszkolny dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie. Jego celem będzie prezentacja sukcesu edukacyjnego, uzyskanego przez ucznia.

86471