Przejdź do treści
szkoła1
szkła5
4
szkoła2
szkoła3
szkoła4
szkoła
Przejdź do stopki

Projekt ERASMUS+ "Innowacyjne narzędzia edukacyjne"

Projekt ERASMUS+

Treść

Tytuł projektu: Innowacyjne narzędzia edukacyjne

Finansowanie: Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

Okres realizacji projektu: 01.12.2018r. – 30.11.2020r.

Lider Projektu: Europejska Fundacja Rozwoju z Nowego Sącza (PL)

Partnerzy projektu:  

  • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie (CZ)
  • Základná skola - Grundschule z Kezmaroku (SK)
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej (PL)

 

Celem projektu "Innowacyjne narzędzia edukacyjne" jest opracowanie (stworzenie) platformy symulacyjnej (gry on-line) symulującej pracę portalu społecznościowego skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych z Polski, Słowacji i Czech. Opracowana gra będzie służyła nauce bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także rozwijaniu umiejętności informatycznych wśród młodzieży. Innowacja edukacyjna (gra) wpłynie na zdobywanie i podniesienie umiejętności oraz kompetencji w zakresie efektywnej komunikacji cyfrowej młodzieży szkolnej.

Grupy docelowe projektu:

1) szkoły podstawowe oraz instytucje szkoleniowe (docelowo będzie to ok. 19 tys. szkół podstawowych i instytucji szkoleniowych posiadających swoje siedziby w krajach partnerskich które będą mogły wykorzystywać stworzoną platformę edukacyjną w procesie dydaktycznym)

2) kadra dydaktyczna – nauczyciele informatyki, wychowawcy, pedagodzy (ok. 30 tys. nauczycieli ze szkół podstawowych posiadających swoje siedziby w krajach partnerskich którzy będą mogli wykorzystywać stworzoną platformę edukacyjną w procesie dydaktycznym),

3) młodzież szkolna (ok. 2 mln uczniów w wieku 10-14 lat uczęszczających do szkół podstawowych posiadających swoje siedziby w krajach partnerskich którzy otrzymają możliwość zdobycia i podniesienia umiejętności oraz kompetencji będących efektem  z korzystania z platformy edukacyjnej (gry) (m.in. 180 uczniów biorących udział w projekcie na etapie testowania);

4) na etapie upowszechniania - kadra zarządzająca szkołami, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, organy prowadzące i zarządzające szkołami, decydenci, szkoły wyższe kształcące nauczycieli, uczniowie.

Edukacyjna Platforma Symulacyjna "LET'S PLAY - LET'S LEARN" znajduje się poniżej:

http://www.eduplatform.online

Zachęcamy do korzystania!

102842